Sunday, November 13, 2011

KISAH NABI YUNUS A.S

[10.98] Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.

----------------------
[21.87] Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

----------------------
[37.139] Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,

[37.140] (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,

[37.141] kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

[37.142] Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

[37.143] Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,

[37.144] niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.

[37.145] Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

[37.146] Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.

[37.147] Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.

[37.148] Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

-----------------------------
[68.48] Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

[68.49] Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

[68.50] Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

No comments:

Post a Comment